Om tidskriften

Om tidskriften

Arkiv Information Teknik
riktar sig till personer intresserade av informationshantering. 

Vi försöker hela tiden ligga ett steg före i den snabba utveckling vi lever i idag. Tidskriften hanterar frågor inte bara ur ett arkivperspektiv utan även frågor i ett mer tekniskt och strategiskt perspektiv. Du som läsare ska kunna vara expert eller nybörjare på området men ändå känna att tidskriften innehåller något för dig. Vår ambition är att ge dig som läsare det senaste inom området.

Tidskriften Arkiv Information Teknik startades av ArkivIT som erbjuder konsulttjänster inom digital arkiv- och informationshantering. Våra egna anställda bidrar med sin kunskap till tidskriften, men då vi vänder oss till alla som är intresserade av informationshantering så söker vi hela tiden efter nya skribenter som kan ge sin synvinkel på tidskriftens aktuella tema eller personer som kan komma med förslag på nya teman.

ArkivIT

Bakom tidskriften och i redaktionen står kunskapsföretaget ArkivIT och dess medarbetare med expertkunskap inom arkiv, digital informationshantering och teknik.

Vill du veta mer om ArkivIT? Klicka här.