Publicerad

Nr 2/2019 – Tema: Metadata

AIT nr2 2019 Metadata

Ladda ned tidskriften som PDF:

Ikon

PDF: Arkiv Information Teknik Nr2/2019, Tema Metadata 4.04 MB 112 downloads

Innehåll: Per Axbom, artikel: Tusen ord och en plats - Din bild säger mer än...

Release: 12 september 2019.

Innehåll:

 • Per Axbom, artikel: Tusen ord och en plats – Din bild säger mer än du önskar
 • Magdalena Sjödahl (konsult på ArkivIT), artikel: Webbarkivering och metadata
 • Jonas Karlsson, artikel: Arkivredovisningsmetadata i e-arkivet – eller konsten att förteckna ett arkivpaket
 • Anna Aldehag, Anders Fejer, David Svärd, Dick Lindberg, Mattias Fredriksson, Ulrika Freiholtz, artikel: Vad gör Socialstyrelsen för att Sverige ska vara bäst i världen 2025?
 • Alexandra Meija (konsult på ArkivIT), artikel: FGS och metadata i korthet
 • Erik Andås , artikel: Betraktninger om arkiv – fra en nordmann i Sverige
 • Marcus Lindqvist (konsult på ArkivIT), kåseri: Identitetskris i metadatasamhället
 • Stina Degerstedt, artikel: Paradigmskiftet inom metadata på Kungliga biblioteket
 • Anna Kharkina (konsult på ArkivIT), Mats Lundell, artikel: Metadata vid arkivering av kulturarv
 • Artikel: 6 snabba med Catharina Grönqvist
 • Markus Birgander (Forefront), artikel: Detaljerad data i mängder – ett måste för bra beslutsstöd
 • Fredric Landqvist, artikel: Metadata och hållbara organiseringsprinciper
 • Matthias Palmér, artikel: Metadata, öppna data och PSI
 • Leif Pettersson (konsult på ArkivIT), artikel: Metadata – varför finns den?

Redaktion:

Alexandra Meija
Tf. chefredaktör
E-post: alexandra.meija@arkivit.se
Telefon: 0760 – 500 250

Helena Sääf
Redaktör
E-post: helena.saaf@arkivit.se
Telefon: 0760 – 510 190

Leif Pettersson
Redaktör
E-post: leif.pettersson@arkivit.se
Telefon: 0709 – 145 478

Ida Granholm
Webbansvarig & formgivare
E-post: ida.granholm@arkivit.se

Publicerad

Nr 1/2019 – Tema: Artificiell Intelligens

AIT nr1 2019 AI

Om detta nummer:

Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom olika branscher, inte minst arkiv och informationshantering? Och hur kan AI användas inom sjukvården och den etik som omgärdar dessa frågor? I numret presenteras även mer praktiska exempel hur offentlig sektor arbetar med AI och hur det kan underlätta för både medarbetare och medborgare.

Ladda ned tidskriften som PDF:

Ikon

PDF: Nr1/2019, Tema Artificiell Intelligens 5.03 MB 79 downloads

Om detta nummer: Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom...

Release: 7 mars 2019.

Innehåll:

 • AI – möjligheter och påverkan på arkivsektorn, skribent: Catharina Grönqvist.
 • Hållbara lösningar med människan i centrum, skribent: Maria Stellinger Ernblad.
 • Ny teknologi skapar nya möjligheter med texter, skribent: Seavus, Reijo Silander.
 • AI och kultur(arvet), skribent: Eva Toller.
 • Krönika: Apropå robotar, AI och arkiv…, skribent: Marie Morner.
 • AI & Lagen  – RAiLE© Projektet, skribent: Pamela Finckenberg-Broman och Morgan M. Broman.
 • Om intelligensexplosionens vara eller icke vara, skribent: Karim Jebari.
 • Etiska perspektiv på AI för hälso- och sjukvård, skribent: Karin Mossler.
 • 6 snabba frågor med Cecilia Magnusson Sjöberg, skribent: Cecilia Magnusson Sjöberg.
 • AI och GDPR – Hur påverkas den personliga integriteten av artificiell intelligens?, skribent: Joel Norén Krutrök.
 • Samtal med Fredrik Heintz, AI-forskare och ordförande i svenska AI sällskapet, skribent:  Alexandra Meija.
 • Artificiell intelligens och ledarskap, skribent: Göran Lindsjö.
 • Från Frankenstein till robotuppror – en resa i historien om AI, skribent: Alexandra Meija.
 • Agenterna som gick in i kylan, skribent: Hugo Quisbert.
 • Kåseri: Mina erfarenheter av AI under 80-talet, skribent: Eva Toller.

Redaktion:

Tf. chefredaktör: Alexandra Meija, e-post: alexandra.meija@arkivit.se
Redaktör: Joel Norén Krutrök, e-post: joel.noren-krutrok@arkivit.se
Formgivare: Ida Granholm, e-post: ida.granholm@arkivit.se

Publicerad

Nr 2/2018 – Tema: Öppna data

AIT Nr2 2018

Innehåll:

 • Ledare: Öppna data och arkivens roll – Skribent: Björn Jordell
 • Öppna data och Big Data – möjligheter och risker, utopi eller dystopi? – Skribent: Eva Toller
 • Arkivarier lyser med sin frånvaro i arbetet med öppna data – Skribent: Jakob du Puy
 • Arkivariers roll och perspektiv i arbete med öppna data – Skribent: Tove Engvall
 • 6 snabba med Sanja Halling, projektledare på Riksarkivet – Intervju med Sanja Halling
 • Saker du måste veta för att lyckas med öppna data – Skribent: Eric Hjelmestam
 • Öppna data – en fråga om demokrati? – Intervju med Anders Frick, skribent: Alexandra Meija
 • Framgångsfaktorer för öppna data – Skribent: Hugo Quisbert
 • Så arbetar Stockholms universitet med forskningsdata – Skribent: Sabina Anderberg

Ladda ned tidskriften som PDF eller e-bok (EPUB)

*Läs mer om e-boksläsare, appar mm för läsning av tidskriften i EPUB-format.

Redaktion:

Tf. chefredaktör: Alexandra Meija, e-post: alexandra.meija@arkivit.se
Redaktör: Joel Norén Krutrök, e-post: joel.noren-krutrok@arkivit.se
Formgivare: Ida Granholm, e-post: ida.granholm@arkivit.se

Publicerad

Nr 1/2018 – Tema: GDPR

AIT Nr1 2018

Innehåll:

 • Ledare
 • FAI:s höstkonferens 2017
 • GDPR i stora drag
 • Sex snabba frågor om GDPR med informationssäkerhetsexperten Fia Ewald
 • Personuppgifter och elektroniskt utlämnande
 • Om GDPR:s påverkan på tekniken
 • Personuppgifter efter GDPR – skärpta krav på samtycke
 • Hur påverkar GDPR det långsiktiga bevarandet?

Ladda ned tidskriften som PDF eller e-bok (EPUB)

*Läs mer om e-boksläsare, appar mm för läsning av tidskriften i EPUB-format.