Publicerad

Nr 2/2018 – Tema: Öppna data

AIT Nr2 2018

Innehåll:

  • Ledare: Öppna data och arkivens roll – Skribent: Björn Jordell
  • Öppna data och Big Data – möjligheter och risker, utopi eller dystopi? – Skribent: Eva Toller
  • Arkivarier lyser med sin frånvaro i arbetet med öppna data – Skribent: Jakob du Puy
  • Arkivariers roll och perspektiv i arbete med öppna data – Skribent: Tove Engvall
  • 6 snabba med Sanja Halling, projektledare på Riksarkivet – Intervju med Sanja Halling
  • Saker du måste veta för att lyckas med öppna data – Skribent: Eric Hjelmestam
  • Öppna data – en fråga om demokrati? – Intervju med Anders Frick, skribent: Alexandra Meija
  • Framgångsfaktorer för öppna data – Skribent: Hugo Quisbert
  • Så arbetar Stockholms universitet med forskningsdata – Skribent: Sabina Anderberg

Ladda ned tidskriften som PDF eller e-bok (EPUB)

*Läs mer om e-boksläsare, appar mm för läsning av tidskriften i EPUB-format.

Redaktion:

Tf. chefredaktör: Alexandra Meija, e-post: alexandra.meija@arkivit.se
Redaktör: Joel Norén Krutrök, e-post: joel.noren-krutrok@arkivit.se
Formgivare: Ida Granholm, e-post: ida.granholm@arkivit.se