Startsida

Arkiv Information Teknik
– En omvärldsbevakande och framtidsskådande tidskrift som sätter informationshantering med relaterad teknik i fokus.

Nästa nummer:
Nr 1/2020, tema: GDPR – två år senare
Utgivning: 17 september 2020

Läs våra senaste nummer och artiklar

ArkivIT

Bakom tidskriften och i redaktionen står kunskapsföretaget ArkivIT och dess medarbetare med expertkunskap inom arkiv, digital informationshantering och teknik. ArkivIT har erbjudit konsulttjänster på området sedan 2010. Vill du veta mer om ArkivIT? Klicka här.

Om tidskriften

Målet med Arkiv Information Teknik är att bjuda in till en bredare diskussion med olika perspektiv och tankar kring informationshantering utifrån dagens förutsättningar.  Det finns också en ambition att skapa en diskussion som breddar bilden av vad informationshantering kan vara.  

Vi välkomnar skribenter, debattörer, synpunkter eller andra inspel. Kontakta oss på e-post: info@arkivinformationteknik.se om du vill vara med och bidra till tidskriften.